Agroscope Changins CHE001

Agroscope Changins

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

10,839

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

جو
822
ذرت
411
سیب زمینی
119
Carrot
40
باقلا
19
سایر موارد
21
نامشخص
9,407

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 10,839 معادل ‎5.29‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.85‎ و حداکثر امتیاز ‎7.85‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت