AIOS HRV021

Agricultural Institute Osijek

رکوردها در Genesys:

23

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

نخود
3
باقلا
2
لوبیا چشم بلبلی
1
نامشخص
17

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 23 معادل ‎7.39‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎4.15‎ و حداکثر امتیاز ‎8.60‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت