جزییات موسسه

National Center for Genetic Resources Preservation
کد موسسه
نوع
Governmental
ارائه‌دهنده داده
افزونه‌ها در Genesys
مکان
عرض جغرافیایی
۴۰٫۳
طول جغرافیایی
‎−۱۰۵٫۰۵
محصولات دارای بیشترین نماینده
sorghum
barley
fingermillet
wheat
tomato
سایر
۴۹۵
نامشخص
۷٬۸۲۵
نامهای محصول دارای بیشترین نماینده
sorghum
۷٬۴۶۰
barley
۷۸۲
fingermillet
۷۰۲
wheat
۶۴۲
tomato
۳۱۰
سایر
۴۹۵
نامشخص
۷٬۸۲۵
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum
Andropogon
Cyamopsis
Gossypium
Hordeum
سایر
۷٬۳۰۳
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Andropogon gerardi
Cyamopsis tetragonoloba
Hordeum vulgare
Eleusine coracana
سایر
۷٬۴۳۱
تاریخ آخرین به‌روز رسانی داده‌های گذرنامه
۲۳ ژوئیه ۲۰۱۴
۶ مه ۲۰۱۴
۵ مه ۲۰۱۴
PDCI: شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه
Genesys از PDCI به عنوان شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه منتشر شده استفاده می‌کند. PDCI از وجود داشتن یا نداشتن امتیازهای داده در مستندات افزونه بانک ژن، با در نظر گرفتن وجود یا ارزش دیگر امتیازهای داده استفاده می‌کند(ون هینتوم و دیگران 2011)مثلاً، افزونه خودرو باید محل جمع‌آوری تعریف شده داشته باشد ولی نام گونه نداشته باشد. مقدار PDCI از 0 تا 10 متغیر است. 0 حداقل نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کاملاً ناقص و 10 حداکثر نمره داده شده به رکوردهای گذرنامه کامل است. هر نوع افزونه، خودرو، محلی، جنس پرورشی یا گونه مدرن ممکن است به حداکثر نمره PDCI دست یابد.
تعداد رکوردهای گذرنامه
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
شاخص کامل بودن داده‌های گذرنامه (PDCI)
میانگین نمره PDCI مربوط به افزونه‌های 18,216 عبارت است از 4.81. نمره کمینه 3.30 و نمره بیشینه 7.80 است.