Detaily genové banky

Ustymivka Experimental Station of Plant Production
Kód ústavu
UKR008
Typ
Governmental
Země
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
49,23
Zeměpisná délka
33,16
Nejvíce zastoupené plodiny
forages
potato
maize
barley
oat
Ostatní
411
Neurčeno
13 886
Nejvíce zastoupené názvy plodin
panic
4 822
haricot
1 507
buckwheat
1 438
vetchling
1 196
poppy
1 067
Ostatní
6 603
Neurčeno
3
Nejvíce zastoupený Rod
Panicum
Phaseolus
Fagopyrum
Lathyrus
Papaver
Ostatní
6 471
Nejvíce zastoupené Druhy
Panicum miliaceum
Phaseolus vulgaris
Fagopyrum esculentum
Papaver somniferum
Lathyrus sativus
Ostatní
6 980
Poslední aktualizace datové průvodky
10 February 2020
26 September 2017
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 16,636 přírůstků je 6.27, s minimálním skóre 2.25 a maximálním skóre 8.40.