اطلاعات کلی

Sorghum

Sorghum bicolor

ذرت خوشه‌ای از لحاظ تولید و سطح زیر کشت، پنجمین غله مهم دنیا محسوب می‌شود. این فرآورده کشاورزی مقاوم در برابر خشکسالی در 45 میلیون هکتار کشت می‌شود که 75% این اراضی در ده کشور متمرکز شده‌اند: سودان، هند، نیجریه، نیجر، ایالات متحده امریکا، مکزیک، اتیوپی، بورکینافاسو، مالی و چاد. ذرت خوشه‌ای در آسیا و آفریقا یک فرآورده کشاورزی اصلی محسوب می‌شود و برای مقاصد خوراکی و صنعتی کشت می‌گردد.

پرورش ذرت خوشه‌ای همراه با دامداری به عنوان تطبیق با شرایط «ساحل» پدیدار شد. قدیمی‌ترین شواهد باستان‌شناسی استفاده از ذرت خوشه‌ای توسط انسان به حدود 9000 سال قبل برمی‌گردد و در مرز بین مصر و سودان یافت شده است. ذرت خوشه‌ای به‌عنوان مدلی برای مطالعه تأثیر عوامل فرهنگی در شکل‌گیری ترکیب ژنتیکی و توزیع جغرافیایی فرآورده‌های کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته است. این مسئله به‌ویژه برای درک چگونگی کارکرد سیستم‌های سنتی مبادله بذر و در نتیجه یافتن روش‌های مؤثر برای انتشار گونه‌های بهبودیافته، کاربرد دارد.

راهکار جهانی حفظ و نگهداری ذرت خوشه‌ای در خارج از محل سه مجموعه ژرم‌پلاسم عمده را بر اساس نمونه‌برداری تنوع فرآورده کشاورزی، موجود بودن داده‌های ارزیابی و شناسایی، و قابلیت دسترسی و موجود بودن مواد و اطلاعات مرتبط، شناسایی می‌کند: ICRISAT‏، USDA-ARS و اداره ملی ذخایر ژنتیکی گیاهان در هند. Genesys اطلاعات مربوط به تقریباً 100,000 رکورد، از جمله رکوردهای نگهداری شده در بانک‌های ژن USDA-ARS و ICRISAT را در خود جای داده است.

نام اصلی
Sorghum
افزونه‌ها در Genesys
4522771557_58e04677a4_o.jpg
موسسات دارنده
سایر
۱۴٬۳۱۰
کشور موسسه دارنده
سرده‌های دارای بیشترین نماینده
گونه‌های دارای بیشترین نماینده
Sorghum bicolor
Sorghum sp.
Sorghum spp.
Sorghum halepense
Sorghum saccharatum
سایر
۴۱۴
زیرمجموعه‌های اخیر
فهرست‌های شناساگر اخیر