جزییات مجموعه داده

Evaluation of starch quality in cassava roots

1.0

Starch is a raw material used by the food industry as thickening agent, and non-food industry such as papermaking. Crops such as potatoes, rice, maize and cassava produce starch in large amounts.

The characteristics of starch vary largely among and within crops. Understanding the physicochemical and functional properties of starches is necessary to identify their potential applications.

This dataset contains starch quality data of the cassava germplasm collection conserved at CIAT as described by Sánchez et al. (2009). Please refer to the material_methods.docx file for more information about the methodology applied for each starch property.

محصول نام
Cassava
تعداد افزونه
3,221
تعداد ویژگی
10
شروع ارزیابی
1999
پایان ارزیابی
2003

ابرداده‌های مجموعه داده


ایجادکنندگان مجموعه داده


جمع‌آوری کننده داده
Teresa Sánchez Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Enna Salcedo Universidad Nacional de Colombia - Palmira Campus
مدیر داده
Hernán Ceballos Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Dominique Dufour Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)
جمع‌آوری کننده داده
Graciela Mafla Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Nelson Morante Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Fernando Calle Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Juan C. Pérez Centro Internacional de Agricultura Tropical
مدیر داده
Daniel Debouck Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Gustavo Jaramillo Centro Internacional de Agricultura Tropical
جمع‌آوری کننده داده
Isabel Ximena Moreno Centro Internacional de Agricultura Tropical

کاربرد و صدور مجوز مجموعه داده


با مجوز
CC BY-NC 4.0 Attribution-NonCommercial 4.0 International

داده‌ها و منابع


Materials and methods

material_methods.docx

Preview

Data set

dataset_accessiones_12_17_2018.xlsx

Preview

Dataset metadata

Metadata.xlsx

Preview

داده‌های گذرنامه MCPD

MCPD - 07ea47c7-378e-4df4-b5f2-d1dc8bf8cb10.xlsx

Apply custom filters to accessions in this dataset

Explore dataset accessions on the map


دیگر ابرداده‌ها


تاریخ مجموعه داده
October 25, 2018
تاریخ ایجاد ابرداده
30 October 2018
تاریخ به‌روز رسانی ابرداده
17 December 2018

مکان‌ها


مکان
CIAT, Km 17 Recta Cali-Palmira, Valle del Cauca, Colombia
تاریخ ارزیابی
19992003

افزونه‌ها

فهرست افزونه‌های گنجانده شده در مجموعه داده

1. ARG 1Manihot esculenta Crantz • Damby • گونه سنتی/رقم بومی • Argentina+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96EC
2. BOL 1Manihot esculenta Crantz • Colla • گونه سنتی/رقم بومی • Bolivia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8BZG
3. BRA 1AManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Brazil+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9697
4. BRA 1BManihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Brazil+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAVH9
5. CHN 1Manihot esculenta Crantz • South China 205 • گونه سنتی/رقم بومی • China+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P86TU
6. CUB 1Manihot esculenta Crantz • De Arroba • گونه سنتی/رقم بومی • Cuba+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1M7
7. FJI 1Manihot esculenta Crantz • Yassawa Vulatolo • گونه سنتی/رقم بومی • Fiji+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80CF
8. GUA 1Manihot esculenta Crantz • Yuca Peciolo Blanc • گونه سنتی/رقم بومی • Guatemala+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB0AE
9. IND 1Manihot esculenta Crantz • No. 53 • گونه سنتی/رقم بومی • Indonesia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAEYD
10. MAL 1Manihot esculenta Crantz • M4 • گونه سنتی/رقم بومی • Indonesia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PA1GV
11. MEX 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Mexico+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8NP
12. NGA 1Manihot esculenta Crantz • Tms 30001 • خط بارآور • Nigeria+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8DE
13. PAR 1Manihot esculenta Crantz • Pyta Colorada • گونه سنتی/رقم بومی • Paraguay+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7YT2
14. PHI 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Philippines+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PBS7$
15. PTR 1Manihot esculenta Crantz • Pana De Corozal • گونه سنتی/رقم بومی • Puerto Rico+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB5Y9
16. SLV 1Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • El Salvador+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDZS=
17. TAI 1Manihot esculenta Crantz • Rayong 1 • خط بارآور • Thailand+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABPM
18. BOL 2Manihot esculenta Crantz • Blanca De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • Bolivia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDDF4
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDE6V
20. CHN 2Manihot esculenta Crantz • South China 201 • گونه سنتی/رقم بومی • China+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8N2B
21. COL 2Manihot esculenta Crantz • Algodona • گونه سنتی/رقم بومی • Colombia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDX2P
22. CUB 2Manihot esculenta Crantz • Papa Grande • گونه سنتی/رقم بومی • Cuba+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9MKN
23. DOM 2Manihot esculenta Crantz • Machetazo • گونه سنتی/رقم بومی • Dominican Republic+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P80MQ
24. ECU 2Manihot esculenta Crantz • Negra • گونه سنتی/رقم بومی • Ecuador+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB9NH
25. FJI 2Manihot esculenta Crantz • Yabia Damu • گونه سنتی/رقم بومی • Fiji+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8S7~
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCNYW
27. GUA 2Manihot esculenta Crantz • Yuca Papa • گونه سنتی/رقم بومی • Guatemala+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCTDQ
28. MAL 2Manihot esculenta Crantz • Black Twig • گونه سنتی/رقم بومی • Malaysia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8RRJ
29. MEX 2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Mexico+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB8PQ
30. NGA 2Manihot esculenta Crantz • Tms 30572 • خط بارآور • Nigeria+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCSAS
31. PAR 2Manihot esculenta Crantz • Yerutiz (Palomita) • گونه سنتی/رقم بومی • Paraguay+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8QXW
32. SLV 2Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • El Salvador+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDZTU
33. TAI 2Manihot esculenta Crantz • Rayong 2 • خط بارآور • Thailand+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PABQN
34. USA 2Manihot esculenta Crantz • Iacx352-1-Iac Jaca • گونه سنتی/رقم بومی • United States+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8NPZ
35. BOL 3Manihot esculenta Crantz • Rasada De Bolivia • گونه سنتی/رقم بومی • Bolivia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PD7AX
36. BRA 3Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Brazil+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PAVJA
37. COL 3Manihot esculenta Crantz • Morada • گونه سنتی/رقم بومی • Colombia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P9V8C
38. CR 3Manihot esculenta Crantz • Elmo Stick • گونه سنتی/رقم بومی • Costa Rica+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCE40
39. DOM 3Manihot esculenta Crantz • Cogollo Morado • گونه سنتی/رقم بومی • Dominican Republic+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPS6
40. ECU 3Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Ecuador+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PDPT7
41. GUA 3Manihot esculenta Crantz • Yuca Papa • گونه سنتی/رقم بومی • Guatemala+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB9D9
42. IND 3Manihot esculenta Crantz • Kretek • گونه سنتی/رقم بومی • Indonesia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCT0A
43. MAL 3Manihot esculenta Crantz • C5 • خط بارآور • Malaysia+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCKWU
44. PHI 3Manihot esculenta Crantz • Lakan • گونه سنتی/رقم بومی • Philippines+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7WM6
45. TAI 3Manihot esculenta Crantz • Rayong 3 • خط بارآور • Thailand+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PCPTK
46. ARG 4Manihot esculenta Crantz • T8-471 • گونه سنتی/رقم بومی • Argentina+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P7JZY
47. BRA 4Manihot esculenta Crantz • گونه سنتی/رقم بومی • Brazil+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P96A8
48. CUB 4Manihot esculenta Crantz • Cubanita • گونه سنتی/رقم بومی • Cuba+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/P8SXJ
49. DOM 4Manihot esculenta Crantz • Blanquita • گونه سنتی/رقم بومی • Dominican Republic+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PC1G3
50. ECU 4Manihot esculenta Crantz • Desconocido I • گونه سنتی/رقم بومی • Ecuador+ افزودن به فهرست من
COL003Centro Internacional de Agricultura Tropical, Colombia • DOI: 10.18730/PB9PJ