UDS UKR008

Ustymivka Experimental Station of Plant Production

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

16,636

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سیب زمینی
566
جو
323
Oat
296
Amaranth
105
Carrot
48
سایر موارد
64
نامشخص
15,234

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 16,636 معادل ‎6.27‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.25‎ و حداکثر امتیاز ‎8.40‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

آخرین به‌روزرسانی‌های داده‌های پاسپورت