Detaily genové banky

Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place
Kód ústavu
GBR004
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,07
Zeměpisná délka
-0,08
Nejvíce zastoupené plodiny
grasspea
pearlmillet
lentil
wheat
yam
Ostatní
302
Neurčeno
80 325
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grasspea
1 115
pearlmillet
261
lentil
95
wheat
91
yam
78
Ostatní
302
Neurčeno
80 325
Nejvíce zastoupený Rod
Vicia
Lathyrus
Solanum
Silene
Carex
Ostatní
76 007
Neurčeno
466
Nejvíce zastoupené Druhy
Vicia sativa
sp.
Cenchrus violaceus
Lathyrus aphaca
Vicia hybrida
Ostatní
80 653
Poslední aktualizace datové průvodky
19 September 2019
18 September 2019
6 February 2019
2 December 2018
1 December 2018
18 September 2018
16 April 2018
23 October 2017
3 April 2017
28 March 2017
27 October 2016
16 August 2016
20 April 2016
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 82,267 přírůstků je 5.38, s minimálním skóre 2.10 a maximálním skóre 8.00.