Detaily genové banky

Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place
Kód ústavu
Typ
Governmental
Přírůstky v Genesys
Umístění
Zeměpisná šířka
51,07
Zeměpisná délka
-0,08
Nejvíce zastoupené plodiny
grasspea
pearlmillet
lentil
wheat
yam
Ostatní
302
Neurčeno
85 132
Nejvíce zastoupené názvy plodin
grasspea
1 115
pearlmillet
261
lentil
95
wheat
91
yam
78
Ostatní
302
Neurčeno
85 132
Nejvíce zastoupený Rod
Vicia
Lathyrus
Solanum
Silene
Trifolium
Ostatní
81 097
Nejvíce zastoupené Druhy
Vicia sativa
Unknown sp.
Cenchrus violaceus
Lathyrus aphaca
Daucus carota
Ostatní
85 441
Poslední aktualizace datové průvodky
9 duben 2020
18 září 2019
6 únor 2019
2 prosinec 2018
1 prosinec 2018
18 září 2018
16 duben 2018
23 říjen 2017
3 duben 2017
28 březen 2017
27 říjen 2016
16 srpen 2016
20 duben 2016
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Genesys používá PDCI jako indikátor úplnosti publikovaných pasových dat. PDCI používá přítomnost nebo nepřítomnost datových bodů v dokumentaci přistoupení ke genovým bankám, s přihlédnutím k přítomnosti nebo hodnotě jiných datových bodů(van Hintum et al. 2011). Například divoký přírůstek by měl mít dobře definované místo sběru, ale bez názvu odrůdy. PDCI se pohybuje od 0 do 10, kde 0 je minimální skóre přiřazené spíše neúplným pasovým záznamům a 10 je maximální skóre přiřazené velmi úplným pasovým záznamům. Jakýkoli typ přírůstku, divoký, původní odrůda, šlechtitelský materiál nebo moderní odrůda může dosáhnout maximálního skóre PDCI.
Počet záznamů průvodky
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Passport Data Completeness Index (PDCI)
Průměrné skóre PDCI pro 87,074 přírůstků je 5.37, s minimálním skóre 2.65 a maximálním skóre 8.10.