RBG GBR004

Millennium Seed Bank Project, Seed Conservation Department, Royal Botanic Gardens, Kew, Wakehurst Place

سازمان‌ها و شبکه‌ها:

رکوردها در Genesys:

79,252

مجموعه داده‌های بیشتر در Genesys:

0

فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

خلر
1,115
باجره
261
عدس
95
گندم
91
سیب زمینی هندی
78
سایر موارد
302
نامشخص
77,310

نام فراورده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

سرده‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

گونه‌هایی که بیشتر به نمایش در آمده است

شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

امتیاز PDCI میانگین برای رکوردهای 79,252 معادل ‎5.41‎ می‌باشد، که دارای حداقل امتیاز ‎2.65‎ و حداکثر امتیاز ‎8.00‎ است.

مطالعه درباره شاخص تمامیت داده‌های پاسپورت

درباره

این محتوا به زبان شما موجود نیست. لطفاً اگر می‌توانید به ترجمه آن کمک کنید با ما تماس بگیرید!